Equipo de formación e innovación

Composición:

  • D. Carlos Ramos Expósito (coordinador)
  • D. Juan García Gallego
  • D. Olmo Silos Calderón
  • Dña. Marisa Carrasco Lozano
  • Dña. Irene Bernalte Morgado
  • Hno. Gregorio Bartolomé Delgado